AGB Serviss > Projects > Šķeldas apkures katlumāja ar nominālo jaudu 1.5MW

AGB 06/3AH

Ir Jautājumi? – Būs atbildes!

Mūsu uzņemuma pārstāvji sniegs detalizētas atbildes uz Jūsu Jāutājumiem.

Sākam sarunu

Šķeldas apkures katlumāja ar nominālo jaudu 1.5MW

Pilnībā automatizēta šķeldas apkures katlumāja ar  nominālo jaudu 1500kW Salaspils novadā.

Kurināmā padeves sistēma

HGR padeves mehānisms (AGB HG-3) paredzēts biomasas (šķeldas) uzglabāšanai un padevei atbalsta sienas virzienā uz biomasas transportieru iekārtu. Masas virzība notiek darba siju turp – atpakaļ virzes kustības rezultātā. Masas pārvietošanu nodrošina aktīvo un pasīvo spārnu konstruktīvais izveidojums un savstarpējā mijiedarbība. Darba sijām virzību dod hidrocilindri, kuri ir pievienoti hidrostacijai. Biomasa tiek virzīta uz kurināmā ķēžu transportieri AGB KT-10. Transportieru iekārta paredzēta biomasas transportēšanai no kurināmā noliktavas ar hidrogrīdu līdz biomasas uzkrāšanas bunkuram pirms katliekārtas. Horizontālais transportieris tiek pildīts ar biomasu darbojoties hidrogrīdai. Biomasa ar lāpstiņu palīdzību tiek virzīta pa horizontālo transportieri, tālāk tā pa slīpo transportieri tiek virzīta uz biomasas uzkrājējbunkuru. Biomasai nonākot uzkrākējbunkurā (AGB UHV-10), tā tiek ar virzuļa palīdzību iestumta kurtuvē tieši uz ārdiem. Transportieru iekārtas darbību vada elektrovadības bloks un birstošas masas līmeņa devēji.

Ūdenssildāmais katls AGB 1.5MW-06(P)/3AH

Ūdenssildāmais katls AGB 1.5MW-06(P)/3AH ir no tērauda loksnēm un caurulēm metināts katls ar mūrētu šamota priekškurtuvi un termoizolētu ārpusi. Tas sastāv no divām galvenajām daļām – trīs virzienu horizontāla katla un viena virzienu termoizolētas kurtuves. Priekškurtuve aprīkota ar diviem gaisa pūtes ventilatoriem AGB GP-1.1kW un AGB GP-0.75kW, hidrauliski kustināmiem leģētā čuguna ārdiem kurtuvē un hidraulisko pelnu skrāperi ar antispārniem uz kurtuves pamatnes, pelnu vītnes transportieri, trim durvīm, dūmvada izeju, elektronisku temperatūras un retinājuma kontrolieri. Kurtuve ir pilnībā termoizolēta un apšūta ar dekoratīvām metāla plāksnēm.

Katliekārtai ir trīs virzienu horizontāls katls, kurš aprīkots ar dūmgāzu apvedlīniju, jeb bypass sistēmu. Bypass sistēma tiek regulēta no izejošo dūmgāzu temperatūras ar rotējošu vārstu. Katlam ir četras tehniskās durvis, no kurām divas ir apskalotas dēļ termoslogojuma un dūmvada ieeja/izeja. Priekšējās durvis paredzētas katla tīrīšanai un aizmugurējās pelnu izvākšanai, lai nodrošinātu katla ekonomisku un efektīvu darbību visā ekspluatācijas laikā.

Kurināmais ar hidrauliskā bīdītāja palīdzību tiek padots iekšā kurtuves aizmugurējā daļā uz kustīgo ārdu rāmja, kurā tas žūst un sāk degt, ar kustīgo ārdu palīdzību tas tiek novirzīts pa visu kurtuvi. Pelni ar hidraulisko bīdītāju tiek novirzīti kurtuves priekšējā daļā. Kurtuvē perspektīvi iespējams uzstādīt pelnu izlādes sistēmu. Karstās dūmgāzes, efektīvi apskalojot katliekārtas konvektīvo daļu, nonāk uz dūmvadu izeju.

Kurtuve ir aprīkota ar degšanas kvalitātes kontroles sistēmu. Dūmgāzu ventilatora darbība tiek kontrolēta atkarībā no retinājuma devēja rādijuma degkamerā, lambdas zonde indicē skābekļa saturu dūmgāzēs un dod signālu sekundārā gaisa padevei, kura nodrošina gaisa padevi optimālam degšanas procesam.

Atpakaļgaitas ūdens tiek padots katla zemākajā daļā un tālāk virzīts uz siltummaini, efektīvi apskalojot termoslogotās virsmas. Padeve uz patērētāju ierīkota katla siltummaiņa augšējā daļā. Dūmgāzes izplūst no dūmejas ūdenssildāmā katla un caur ārējo dūmeju, dūmgāzu attīrītāju un dūmgāzu ventilatoru tiek ievadītas dūmenī.

Dūmgāzu apstrādes iekārtas

Multiciklonam AGB MC-16 ir centrbēdzes darbības princips. Dūmgāzes tiek attīrītas nelielos ciklonos, kā rezultātā smagākie piemaisījumi (pelni, sodrēji) tiek atseperēti un nobirst multiciklona lejasdaļā izvietotajā konteinerā, kur konteiners ir aprīkots ar rotējošajām dzirnaviņām, ar kuru palīdzību pelni tiek transportēti automatizēti ar vītnes transportieriem uz pelnu konteineru. Pēc dūmgāzu attīrīšanas dūmgāzes tiek iesūktas dūmgāzu ventilatorā AGB DS-600 15.0kW rotora vidusdaļā.

Pelnu izlādes sistēma

No kurtuves pelni ar hidraulisko bīdītāju tiek novirzīti kurtuves priekšējā daļā, kur tie nonāk uz paralēla hidrauliskā bīdītāja un izvadīti no kurtuves uz vītnes transportiera.

Transportieru iekārta (vītnes transportieris AGB VT-5) paredzēta pelnu transportēšanai, kur pelni ar rotācijas kustību tiek virzīti no katliekārtas kurtuves uz pelnu koneineru. Transportieru iekārtas darbību vada elektrovadība.

Atzvans
+
Atvzanīt
Zvanīt