Iekārtu ikdienas uzturēšana un veiksmīgas darbības priekšnosacījumi

Jaudīgu un modernu industriālo apkures iekārtu un to aprīkojuma veiksmīgu darbību nodrošina mūsdienīgas tehnoloģijas, kas garantē augstu precizitāti un efektivitāti. Ne mazāk svarīgi darbības nodrošināšanai ir uzturēt augstas higiēnas prasības un produktu kvalitāti. Šādu iekārtu tīrīšana un apkope, t.sk. plānoti remontdarbi ir galvenie pamatnosacījumi, lai iekārtas strādātu ar augstu lietderības koeficientu.

Industriālo apkures iekārtu lietotājiem nepieciešams plānot laiku, lai veiktu nepieciešamo tīrīšanu un apkopi. Industriālā apkures sistēma sastāv no pasīvām un aktīvām iekārtām, kas ietekmē tīrīšanas un apkopju periodiskumu.

Tīrīšanas un apkopju plānu ietekmē arī ārējie faktori, piemēram, lietošanas intensitāte, abrazīvu elementu esamība kurināmajā, kā arī detaļu virsmu pakļaušana termoslodzei. Iekārtām un iekārtu daļām ar dilstošiem elementiem – spirālēm, ķēdēm, zobratiem, kas intensīvi nodrošina iekārtas darba režīmu,– ir noteikts ekspluatācijas laiks, kas paredz gan profilaktisku apkopi, gan nomaiņu.

Mūsdienās ražotāji ir noteikuši maksimālo apkopes ciklu un aprīko iekārtas ar sensoriem vai rādītājiem, kas informē par tīrīšanas un apkopju nepieciešamību, kā arī plānotiem remontdarbiem.

Industriālo apkures iekārtu un to aprīkojuma apkopes formas – profilaktiskās apkopes un ārkārtas apkopes jeb remontdarbi

Profilaktiskās apkopes – apkopes, ko veic iepriekš noteiktā laikā un kas paredzētas, lai samazinātu iekārtas funkcionēšanas pasliktināšanos. Profilaktiskās apkopes iedala apkopēs, kuras veic, balstoties uz darba ciklu, un apkopēs, kuras veic, balstoties uz iekārtas stāvokli. Apkopes, ko veic, balstoties uz darba ciklu, ir noteicis ražotājs. Apkopes, balstoties uz iekārtas stāvoklī, veic, ja iekārtas ekspluatācijas laikā apskates (inspekcijas), pārbaudes vai testi liecina par nepieciešamību veikt apkopes, t.sk. remontu.

Ārkārtas apkopes jeb remontdarbi – veic situācijā, kad iekārtām ir konstatēts bojājums vai iekārtu drošības indikatori norāda uz bīstamu situāciju.

Iekārtu lietotājam ikdienā ir jāparedz, ka visas kustīgās detaļas, piemēram, siksnas, ķēdes, gultņi prasa ikdienas profilaktisku apkopi. Nepieciešama pastāvīga iekārtu uzraudzība. Ražotājs, projektējot un konstruējot iekārtas un to aprīkojumu, jau paredzējis, kā šos darbus iespējams veikt droši. Pirms uzsākt lietot iekārtas, ir jāiepazīstas ar ražotāja izstrādāto lietošanas instrukciju, kas ietver arī iekārtu apkopes plānu.

SIA “AGB Serviss” – apkope ar garantiju

Iekārtu apkopes plānā ir norādīta informācija par tehniskajām apkopēm un to veidiem, kā arī periodiskumu, lai nodrošinātu pareizu iekārtas ekspluatāciju un kvalitāti. Ievērojot apkopju plānu un laicīgi veicot paredzētās apkopes, ir iespēja veikt sagatavošanas darbus, lai nepieciešamās darbības veiktu īsākā laika periodā. Plānotās apkopes veicot atbilstošos termiņos, tiek būtiski samazinātas izmaksas par rezerves daļām. Regulāras un plānotas apkopes iekārtu lietotājam nodrošinās, ka gan tiešās, gan netiešās izmaksas ir mazākas nekā gadījumos, ja apkopes nav plānotas un netiek ievēroti ražotāja lietošanas noteikumi. Ikdienā lietojot iekārtu, nepieciešams sekot līdzi siksnu un ķēžu stāvoklim, lai tās būtu nospriegotas un atbilstoši iesmērētas. Iekārtu filtriem un ventilatoriem jāveic tīrīšana un atbrīvošana no putekļiem. Regulāri jāseko līdzi iekārtu funkcionēšanas rādītājiem.

Industriālo apkures iekārtu un to aprīkojuma apkopes un remontdarbus var veikt TIKAI tādā kārtībā, kādu noteicis ražotājs lietošanas instrukcijā! Uzticot apkopes darbus veikt kvalificētiem speciālistiem no SIA “AGB Serviss”, jūs nodrošināt garantiju iekārtu ilgmūžībai.

SIA “AGB Serviss” speciālisti gatavi piedāvāt augstas kvalitātes iekārtas ar pēcpārdošanas apkopes servisu un konsultēšanu. Uzņēmuma speciālisti veic iekārtu auditus, apkopes servisu garantijas laikā un pēc tās. Iekārtu apkopes un remontdarbi tiek veikti saskaņā ar noslēgtiem iekārtu apkopes līgumiem. Noslēdzot apkopes līgumu, tiek nodrošināta nepārtraukta servisa pieejamība – telefoniskas konsultācijas, servisa darbinieku izsaukumi (arī neplānotie) tiek nodrošināti jebkurā diennakts laikā, garantējot nepārtrauktu iekārtu uzraudzību.

Būtiski ir apzināties, ka plānotas un regulāras iekārtu apkopes samazina iekārtu dīkstāves risku, priekšlaicīgu tehniskā stāvokļa pasliktināšanos un neplānotu remontdarbu izdevumus. Regulāras apkopes nodrošina iekārtu darbspēju uzturēšanu ražotāja noteiktajā garantijas laikā un pēc tās.

Uzņēmēju dienas

21.09.2023. AGB Serviss SIA bija īpaši aktīva diena, pie mums viesojās jaunieši no Saldus vidusskolas un Saldus pamatskolas “Uzņēmēju dienas” ietvaros.Ražošanas vadītāja, Inga Milašus jauniešus

Lasīt vairāk