Jaunieši – darba tirgus nākotne

Darba devējam, kurš vēlas kvalitatīvu darba spēku arī nākotnē, ir jāuzņemas sava daļa sociālās atbildības un jāpalīdz jauniešiem integrēties darba tirgū. Ar patiesu gandarījumu darbojamies ar jauniešiem, lai kopīgiem spēkiem sasniegtu izcilums rezultātus.

Kristers ir viens mūsu četriem jauniešiem, kas vasaras brīvlaikā pieteicās darbā un saņēma mūsu uzņēmuma atzinības rakstu par centīgu un mērķtiecīgu darbu ražošanā.

Uzņēmēju dienas

21.09.2023. AGB Serviss SIA bija īpaši aktīva diena, pie mums viesojās jaunieši no Saldus vidusskolas un Saldus pamatskolas “Uzņēmēju dienas” ietvaros.Ražošanas vadītāja, Inga Milašus jauniešus

Lasīt vairāk