AGB Serviss > 2000kW > AGB 2.0MW-07(P)/3AV

Ūdenssildāmais katls ir no tērauda loksnēm un caurulēm metināts katls ar mūrētu šamota ķieģeļu priekškurtuvi un termoizolāciju no ārpuses. Katls sastāv no divām galvenajām daļām – četru virzienu vertikālu katlu un divu virziena termoizolētas kurtuves. Priekškurtuve aprīkota ar hidrauliski kustināmiem leģētā čuguna ārdiem kurtuvē  (hroma saturs ne mazāks kā 28%) un četrām durvīm, mūrētu šamota ķieģeļu velvi, dūmvada izeju. Kurtuve ir pilnībā termoizolēta un apšūta ar dekoratīvām metāla plāksnēm.

Kurtuve mūrēta no šamota ķieģeļiem ar augstu termoizolāciju, tā nodrošinot kurināmā sadegšanu un siltuma atdevi ar ļoti augstu lietderības koeficientu (līdz 87%). Katliekārtas maksimālais darba spiediens ir 6.0 bar, un maksimālā darba temperatūra ir 110°C.

Katliekārta ir četru virzienu vertikālais katls ar četrām tehniskām durvīm. Augšpusē ir divas durvis un dūmvada ieeja, bet apakšpusē divas apkalpošanas durvis un dūmvada izeja. Augšējās durvis paredzētas katla tīrīšanai, lai nodrošinātu efektīvu tā darbību visā ekspluatācijas laikā, bet apakšējās paredzētas pelnu un sodrēju izvākšanai.

Ražotājs kā pamata kurināmoKurināmais ar hidrauliskā bīdītāja palīdzību tiek padots kurtuvē no aizmugurējās daļas uz kustīgo ārdu rāmja,  uz kura tas žūst un sāk degt. Ar kustīgo ārdu palīdzību tas tiek novirzīts pa visu kurtuvi. Karstās dūmgāzes, efektīvi apskalojot katliekārtas konvektīvo daļu, nonāk uz dūmvadu izeju.

Atpakaļgaitas ūdens tiek padots katla zemākajā daļā, šādi efektīvi apskalojot termoslogotās virsmas. Padeve uz patērētāju ierīkota katla siltummaiņa augšējā daļā. Dūmgāzes izplūst no dūmejas ūdenssildāmā katla un caur ārējo dūmeju, dūmgāzu attīrītāju un dūmgāzu ventilatoru tiek ievadītas dūmenī.

Papildaprīkojums

Kā papildus aprīkojumu katliekārtai iespējams uzstādīt: gaisa padeves sistēmu (primārā, sekundārā un terciālā gaisa pūtes ventilatori), hidrauliskā pelnu izlādes sistēma, kurtuves degšanas kvalitātes kontroles sistēma, dūmgāzu apvadlīnija jeb bypass sistēma -saspiestā gaisa sistēma, ar kuru tiek tīrītas katla svelmcaurules.

Ražotāja noteiktie cietā biokurināmā parametri.

Koksnes šķelda (lai sasniegtu nominālo jaudu):

Zemākais sadegšanas siltums (Qzd) – 7.0 MJ/kg;

Mitruma daudzums – 60%;

Pelnu saturs sausajā masā – 3.0%;

Pelnu  kušanas temperatūra – >1000°C;

Kurināmā izmērs – K100.

Ķīmiskais sastāvs (sausā masā):

C, % H, % N, % O, % Sk, % So, %
49.74 6.11 0.59 42.06 0 0

Pieļaujamais kurināmais:

Zemākais sadegšanas siltums – 5.5-13MJ/kg;

Mitruma daudzums – 30-65%;

Pelnu daudzums (mitrajā masā) – 6%;

Pelnu kušanas temperatūra – >1000°C;

Minimālais kurināmā izmērs (skat. Tab. zemāk) – K100;

Maksimālais kurināmā izmērs (skat. Tab. zemāk) – K150.

Biokurināmā iedalījums:

Apzīmējums <4% daļiņu <20% daļiņu 60-100% daļiņu Maksimālais garums, cm Kg/m3
K30 <1mm 1-3mm 3-16mm 8.5 180
K50 <1mm 1-6mm 6-32mm 12 200
K100 <1mm 1-11mm 11-63mm 25 250
K120 <1mm 1-63mm 63-100mm 30 300
K150 <1mm 1-100mm 100-130mm 40 350

Pieļaujamais atsevišķu elementu maksimālais izmērs ir 50x200mm.

Nedrīkst saturēt metāla priekšmetus, akmeņus vai citus svešķermeņus.

 

Ja kurināmais norādīts 100% apjomā, tas nozīmē, ka to var izmantot kā pamatkurināmo. Kurināmo, kas norādīts mazāk kā 100%, drīkst izmantot tikai maisījumā ar pamatkurināmo. Piemaisītā kurināmā parametriem – mitrumam un frakcijai ir jāatbilst augstāk minētājām prasībām. Kurināmā maisījumam ir jābūt viendabīgam.

  • Šķelda – 100%;
  • Skaidas – 50%;
  • Miza – 60%;
  • Mežistrādes atlikumi – 100%;
  • Kūdra – 50%;
  • Koksnes atlikumi – 100%;
  • Smilšu, zemes piemaisījums nedrīkst pārsniegt – līdz 5%.
Nominālā jauda/kW 2000
Minimāla jauda/KW 200
Kurināmais Koksnes sķelda
Kurināmā max. Mitrums* 60
Tilpums 4200
Katla tips Svelmjcauruļu, četru virzienu
Darba spiediens, bar Līdz 6.0
Pārbaudes spiediens, bar 9.0
Katla novietojuma veids Vertikālais, blakus degkamerai
Maksimālā darba temperatūra  110°C
Minimālā atpakaļgaitas temperatūra 65°C
Degkameras nom. darba temperatūra, °C 650-950
Degkameras max temp., °C 1200
Ķieģeļu robežizturības klase, °C 1600
Siltumnesēja padeves un atplūdas pieslēguma izmēri, DN 150
Lietderības koeficients, % Līdz 89
Dūmgāzu pieslēguma DN, mm 500
Degkameras tips Divu virziena
Kustīgie ārdi
Zemārdu pelnu savākšana un izvade Ir

*Mitrums, līdz kuram tiek nodrošināta norādītā nominālā siltumjauda.

CALL ME
+
Call me!
Zvanīt